Regulamin firmy Coffee-Spedition

Zestaw reguł, które pozwalają nam istnieć oraz się rozwijać

(Ostatnia aktualizacja: 19.03.2022)

WYMAGANIA OGÓLNE DLA KANDYDATÓW DO FIRMY COFFEE-SPEDITION
 1. zestaw komputerowy pozwalający na swobodne i bezpieczne wykonywanie limitów pracowniczych (swobodny przejazd w konwoju, którego liczba uczestników sięga nawet 200 osób, oraz zapewniający bezpieczeństwo podczas przejazdów na serwerach symulacyjnych w TruckersMP)*
 2. posiadanie sprawnego sprzętu, niezbędnego do komunikacji głosowej wewnątrz firmy*
 3. posiadanie wszystkich rozszerzeń mapowych do ETS-2 nie licząc dwóch ostatnio wydanych
 4. posiadanie komunikatora messenger*
 5. gotowość do zainstalowania na telefonie z systemie android aplikacji spoza sklepu Play i wykorzystywania jej do spraw wewnątrzfirmowych
 6. posiadanie lub gotowość do utworzenia konta na systemie TrucksBook i instalacji klienta do tego systemu na komputerze
 7. wiek 18+
 8. posługiwanie się językiem polskim w sposób komunikatywny
 9. mile widziane doświadczenie w grach ETS2/ATS liczone w setkach przegranych godzin
 10. mile widziana znajomość języka angielskiego

*mile widziane dobre referencje od obecnych/ubiegłych innych firm bądź z innego rodzaju internetowych klanów

WYMAGANIA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY COFFEE-SPEDITION:
 1. utrzymywanie gotowości technicznej do gry, o której mowa w wymaganiach dla kandydatów
 2. posiadanie wszystkich członków zarządu firmy wśród swoich znajomych Steam
 3. wykorzystywanie oprogramowania Trucksbook w trakcie gry
 4. Posiadanie przedrostka [C-S] w nicku na profilu TruckersMP (obowiązek dotyczy pracowników z rangą wyższą niż rekrut)
 5. Posiadanie TAG-a Coffee-Spedition w odpowiednim kolorze na TruckersMP (uznaje się, że czasami udział w takim bądź innym wydarzeniu może powodować konieczność zmiany TAG-a na inny, związany z wydarzeniem, jednakże TAG firmowy należy po takim wydarzeniu przywrócić tak szybko jak to tylko możliwe)
 6. stosowanie się do wymagań kolorystycznych używanego pojazdu
 7. wypełnianie limitów aktywności: kilometrowych, uczestnictwa w konwojach oraz obecności w społeczności
 8. aktywne korzystanie z aplikacji do spraw wewnątrzfirmowych

ZACHOWANIE W GRZE
Jazda indywidualna
 • Maksymalna prędkość możliwa do osiągnięcia podczas jazdy ze zleceniem to 180 km/h. Jest to limit ustalony przez system TrucksBook. Trasy w których osiągnięto wyższą prędkość są odrzucane.
 • Maksymalną długość akceptowanej trasy również wyznacza system TrucksBook. Obecnie jest to 125% dystansu początkowego, ale maksymalne przedłużenie trasy nie może być większe niż 1000 km.
 • Podczas jazdy na serwerach TruckersMP stosujemy się dodatkowo do wszystkich przepisów tam obowiązujących.

Jazda grupowa (konwoje)
Pracownicy firmy Coffee-Spedition podporządkowują się wszelkim instrukcjom wydawanym przez organizatora konwoju. Zazwyczaj takie zalecenia dotyczą jazdy z ustaloną prędkością, utrzymywania wyznaczonego pasa ruchu, niezatrzymywania się na światłach, niewyprzedzania innych uczestników takiego przejazdu bez wyrażenia zgody, niewłączania dodatkowych świateł ostrzegawczych (tak zwanych "kogutów"), utrzymywania bezpiecznego dystansu za pojazdem poprzedzającym. Jeśli organizator nie przewidział w trakcie konwoju przerwy, przygotowany zestaw musi być w stanie przejechać całą trasę bez potrzeby jej robienia. Podczas jazdy w konwojach jeździmy też płynnie, utrzymujemy się w wyznaczonym pasie i zmieniamy prędkość w sposób maksymalnie delikatny. Podczas jazdy na serwerach TruckersMP stosujemy się dodatkowo do wszystkich przepisów tam obowiązujących i są one dla nas ważniejsze niż decyzje pilotów, o ile te są one w sprzeczności.

WYMAGANIA KOLORYSTYCZNE UŻYWANEGO POJAZDU
Jazda indywidualna
Podczas jazdy indywidualnej w trybie singleplayer dozwolona jest wszelka możliwa kombinacja ciągnika (samochodu) jak i naczepy. Dotyczy to zarówno koloru jak i tonażu czy długości zestawu (ewentualnym ograniczeniem jest tutaj regulamin TrucksBook). W modyfikacji TruckersMP dowolność konfiguracji jest ograniczona przez obowiązujący tam regulamin. Dodatkowo malowanie ciągnika musi się składać z jednego lub więcej poniższych kolorów:
 • białego (HSV: 0, 0, 100)
 • brązowego w odcieniu jasnym (HSV: 22, 82, 34) oraz ciemnym (HSV: 22, 96, 16)
 • pomarańczowego (HSV: 29, 67, 86)
 • złotego (HSV: 31, 93, 69)
 • czarnego (HSV: 0, 0, 0)

Jazda grupowa (konwoje)
Przed każdym wydarzeniem zarząd firmy Coffee-Spedition informuje jakim ciągnikiem i w jaki sposób pomalowanym należy na konwój się wstawić. Jeśli nie jest to sprecyzowane inaczej każdy ciągnik powinien być w układzie osi 4x2 (dotyczy ETS2) z listwą osłaniającą podwozie, najwyższą kabiną i możliwie najmocniejszym silnikiem. Naczepa zazwyczaj jest pustą naczepą własną, a jej typ jak i malowanie zostaje również ustalone przed każdym konwojem osobno.
Typowym malowaniem ciągników w ETS2 stosowane na konwojach jest schemat canopy w konfiguracji:
 1. Biały (HSV: 0, 0, 100)
 2. Ciemny brąz (HSV: 22, 96, 16)
 3. Ciemny brąz (HSV: 22, 96, 16)

LIMITY AKTYWNOŚCI PRACOWNIKA WOBEC FIRMY
Kilometry
Przyjęta do firmy osoba trafia na stanowisko rekruta. Jej pierwszym zadaniem jest przejechanie 50 tysięcy kilometrów w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące (na dystans składają się konwoje firmowe, oraz trasy, które są logowane na TrucksBook-u). Rekrut zostaje automatycznie awansowany na stanowisko kierowcy po wykonaniu tego zadania, jednakże nie szybciej niż po miesiącu przebywania w firmie. Przez cały czas rekrut ma obowiązek przejeżdżać minimum 3 tysiące kilometrów tygodniowo.

Regularny kierowca firmy Coffee-Spedition zobowiązany jest, podobnie jak rekrut, wykonywać limit 3 tysięcy kilometrów na tydzień aż do czasu osiągnięcia 200 tysięcy kilometrów w ujęciu łącznym. Po wykonaniu 200 tysięcy kilometrów kierowca ma możliwość skorzystania z opcji bycia dyspozytorem i dalszego zobowiązania się do wykonywania limitu 3 tysięcy kilometrów na tydzień, lub pozostanie kierowcą z limitem 6 tysięcy kilometrów na miesiąc. Brak decyzji oznacza przejście na limit miesięczny. Taki kierowca dalej jest jednak obowiązany dalej wykazywać aktywność tygodniową. W tym wypadku minimalna aktywność to przynajmniej jedna trasa o dystansie nie mniejszym niż 200 km.
Konwoje:
Niezależnie od rangi każdy pracownik Coffee-Spedition zobowiązany jest uczestniczyć w minimum dwóch oficjalnych konwojach w miesiącu. Przy czym zamiast jednego konwoju oficjalnego można uczestniczyć w dwóch konwojach wewnątrzfirmowych lub jednym wewnątrzfirmowym i jednym spontanicznym Z obowiązku uczestnictwa w konwoju można być zwolnionym tylko pod następującymi wypadkami::
 1. przejechanie miliona kilometrów w ujęciu łącznym i złożenie deklaracji rezygnacji z konwojów
 2. posiadanie statusu emeryta
 3. występują przejściowe problemy ze sprzętem komputerowym (okres zwolnienia jest konsultowany z zarządem i nie powinien być dłuższy niż dwa miesiące)

Rodzaje konwojów
 • Konwój oficjalny: wydarzenie w którym Coffee-Spedition jest jedną z wielu firm uczestniczących
 • Konwój wewnątrzfirmowy: konwój który organizowany jest przez zarząd i uczestniczą w nim wyłącznie pracownicy firmy Coffee-Spediotion
 • Konwój spontaniczny: udokumentowany wspólny przejazd przynajmniej 3 osób z firmy na odległość minimum 750 km

Aktywność w społeczności
Każdy kierowca Coffee-Spedition jest zobowiązany do wykazywania aktywności w społeczności pracowników firmy. Jako minimum takiej aktywności uznaje się obecność przez dwie godziny na TeamSpeaku w tak zwanym prime-time. Jest to okres między 15:00 a 22:00 w dniu roboczym lub pomiędzy 12:00 a 22:00 w dniu wolnym. Wymaga się, aby przynajmniej dwa razy w tygodniu wykazać taką aktywność.

EMERYTURA
z opcji emerytury może skorzystać kierowca, który jest w firmie zatrudniony minimum rok, wykazał minimum 40 tygodni aktywności, ma w swoim dorobku przejechane minimum 200 tysięcy kilometrów. Emeryt ma w znaczący sposób ograniczone swoje wymogi co do aktywności. Obecnie jedynym obowiązkiem takiej osoby to przejechanie łącznego dystansu 6 tysięcy kilometrów w przeciągu pół roku.

RANGI
 • Rekrut (kolor tagu: R: 123, G: 41, B: 0) - Ranga dla osoby dopiero co zatrudnionej
 • Kierowca (kolor tagu: R: 21, G: 41, B: 255) - Ranga dla osoby, która zrealizowała zadanie rekruta i jest w firmie przez minimum miesiąc
 • Emeryt (kolor tagu: R: 21, G: 255, B: 0) - Patrz: emerytura
 • Dyspozytor (kolor tagu: R: 238, G: 255, B: 13) - Ranga nadawana przez zarząd dla osoby, która przewiozła ładunki o łącznym dystansie minimum 200 tys. kilometrów. Osoba ta ma możliwość generowania przesyłek w systemie TrucksBook dla innych graczy, ma dostęp w statystyki wewnętrzne tam prezentowane (np. ranking za dowolny okres) oraz blokowania konwojów w aplikacji firmowej
 • Dyrektor (kolor tagu: R: 195, G: 0, B: 255) - Ranga nadawana przez Prezesa i pozostałych Dyrektorów uznaniowo. Osoba taka ma prawa akceptować trasy innych kierowców (np. w aplikacji), organizować oficjalne konwoje bądź zapisywać firmę na inne. Ma też możliwość rekrutować nowe osoby. Dyrektor jest członkiem zarządu, więc ma też decydujący głos w sprawach dotyczących działania firmy. (np. modyfikacja tego regulaminu)
 • Prezes (kolor tagu: R: 255, G:1 05, B: 41) - Ranga wybierana przez zarząd. Osoba reprezentująca Coffee-Spedition na zewnątrz. Osoba ta ma też ostateczny głos na zebraniu zarządu podczas decydowania o rozwoju firmy. Poza tym ma wszystkie prawa Dyrektora
 • Właściciel (kolor tagu: R: 233, G: 165, B: 40) - Posiada kompetencje podobne jak dyrektor. Formalnie sprawuje nadzór nad firmą, ma też prawo do jej rozwiązania

DODATKOWE RANGI FUNKCYJNE
 • Media Team - dodatkowa ranga dla osoby aktywnie zaangażowanej w promocję firmy na szerokiej arenie
 • Event Team - dodatkowa ranga dla osoby, która aktywnie angażuje się w przygotowywanie firmowych wydarzeń
 • Założyciel - ranga dla osoby, która jest pierwotnym założycielem firmy

RANGI DOROBKU
Każdy pracownik podczas jazdy na TMP powinien na TABie wpisać liczbę pełnych setek tysięcy kilometrów, które wykonał dla firmy. Taka liczba tworzy rangę aktywności danej osoby. Nie wpisujemy wartości zero.
Przykłady:
 • Coffee Spedition 1 (kolor niebieski) <- kierowca który przejechał np. 120 000 km
 • Coffee Spedition 12 (kolor różowy) <- dyrektor który przejechał np. 1 250 000 km

APLIKACJA WEWNĘTRZNA
W celu rozliczenia kilometrów błędnie naliczonych przez TrucksBooka, w celu złożenia deklaracji obecności na konwoju oraz w celu oddania głosu w różnych wyborach powstała aplikacja Coffee-Spedition na telefony komórkowe z systemem Android.

MESSENGER
W celu swobodnej komunikacji między kierowcami również w przypadku nieobecności na TeamSpeak-u powołane zostały grupy messenger-owe. Istnieją trzy grupy dla pracowników:
 • Grupa ogólna (Bez Polityki) - prowadzi się tam wolną dyskusję między pracownikami, jednakże (jak nazwa wskazuje) nie poruszamy tematów politycznych
 • Grupa ogłoszeniowa - wykorzystywana przez zarząd do prezentacji ważnych informacji na temat aktualnej działalności firmy. Nie prowadzimy na niej konwersacji
 • Grupa (Polityka) - jest to grupa do której przynależność jest opcjonalna. Stanowi dopełnienie grupy ogólnej, gdzie dyskusja na tematy polityczne jest dozwolona

DISCORD
Serwer discord firmy coffee-spedition jest miejscem do swobodnej wymiany zdań i komunikacji z osobami spoza naszej firmy. Przynależność do DISCORD-a jest opcjonalna.

TEAMSPEAK
Miejsce do podstawowej komunikacji głosowej. Nazwa kanału określa jego ogólne przeznaczenie. Na teamspeak-u prezentowane są również dodatkowe informacje dotyczące firmy jak rankingi kilometrowe, czy kalendarz konwojów, na które firma jest zapisana

URLOPY
Urlopy pracownicze
W celu uzyskania czasowego zwolnienia od normy kilometrowej, każdemu pracownikowi w randze wyższej niż REKRUT przysługuje prawo do urlopu w wymiarze 5 tygodni na każde pół roku. Pracownik zgłasza potrzebę nieobecności na aplikacji. Wykonanie w tygodniu, który był uznany za urlopowy ponad 3 tysięcy kilometrów skutkuje automatycznym zakończeniem tego urlopu. Tydzień w którym kierowca przebył ponad 3 tysiące kilometrów uznawany jest za tydzień pracujący.
okres świąteczny (urlopy organizowany przez firmę)
W okresie świąt Bożego Narodzenia jak i Nowego Roku ustala się urlop dla całej firmy (niezależnie od rangi). W takim okresie nie ma potrzeby wykonywania normy kilometrowej. Taki okres nie jest też potrącany z puli 5 tygodni przysługującej pracownikowi. NIe następuje też jego automatyczne wygaśnięcie po przejechaniu więcej niż 3 tysięcy kilometrów.
okres wakacyjny (lipiec i sierpień włącznie)
w okresie wakacyjnym pracownik, który posiada prawo do urlopu pracowniczego może poprosić o urlop, który nie będzie potrącany z jego puli urlopowej. Pozostałe zasady urlopowe pozostają bez zmian.