Regulamin firmy Coffee-Spedition

Zestaw reguł, które pozwalają nam istnieć, oraz się rowzijać

WYMAGANE RZECZY:
 1. Teamspeak
 2. Mikrofon
 3. Konto steam
 4. Euro Truck Simulator 2 z dodatkami DLC Going East + Scandinavia + Vive La France
 5. Konto TruckersMP
 6. Konto w systemie TrucksBook
 7. Telefon z systemem Android (min. 5.1)
 8. Wiek: 17 lub więcej lat

ZACHOWANIE W GRZE:
Jazda indywidualna:
Podczas jazdy ze zleceniem w grze American Truck Simulator, bądź Euro Truck Simulator 2 nie przekraczamy maksymalnej prędkości 180 km/h. W przeciwnym przypadku trucksbook trasę odrzuci. Taka trasa nie zostanie zaakceptowana na wewnętrznym systemie rozliczeniowym.
Maksymalną długość akceptowanej trasy wzynacza system trucksbook. Obecnie jest to 125% dystansu początkowego, ale maksymalne przedłużenie trasy nie może być większe niż 1000 km.
Podczas jazdy w multiplayer stosujemy się dodatkowo do przepisów tam obowiązujących.
Jazda grupowa (konwoje):
Pracownicy firmy Coffee-Spedition podporządkowują się wszelkim zaleceniom rozporządzanym przez organizatora konwoju. Zazwyczaj takie zalecenia dotyczą jazdy z ustaloną prędkością, utrzymywania wyznaczonego pasa ruchu, nie zatrzymywania się na światłach, nie wyprzedzania innych uczestników takiego przejazdu bez wyrażenia zgody, nie włączania dodatkowych świateł ostrzegawczych "kogutów", utrzymywania bezpiecznego dystansu za pojazdem poprzedzającym.

PRZYGOTOWANIE DO GRY:
Jazda indywidualna
Podczas jazdy indywidualnej w trybie singleplayer dozwolona jest wszelka możliwa kombinacja truck-a (car-a) jak i naczepy. Dotyczy to zarówno koloru jak i tonażu, czy długości zestawu (ewentualnym ograniczeniem jest tutaj regulamin trucksbook tylko). W trybie multiplayer dowolność konfiguracji jest ograniczona przez regulamin truckersmp. W grze Euro Truck Simulator 2 multiplayer podczas jazdy na serwerach symulacyjnych jak i Arcade każdy pracownik Coffee-Spedition jest zobowiązany do pomalowania swojego truck-a tak aby dominującym kolorem był brązowy, biały lub pomarańczowy.
Jazda Grupowa (konwoje):
Przed każdym wydarzeniem zarząd firmy Coffee-Spedition informuje jakim ciągnikiem i w jaki sposób pomalowanym należy na konwój się wstawić. Jeśli nie jest to sprecyzowane inaczej każdy ciągnik powinien być w układzie osi 4x2 (dotyczy ETS2) z listwą osłaniającą podwozie, najwyższą kabiną i możliwie najmocniejszym silnikiem. Naczepa zazwyczaj jest generowana przez trucks-booka, czasami jednak jest to pusta naczepa własna, a jej typ jak i malowanie zostaje ustalone przed każdym konwojem osobno.
Typowe malowania ciągników w ETS2 stosowane na konwojach: malowanie Canopy (barwy ustawione w osobnym modzie do pobrania ze steam z profil-u FAME-a), malowanie Coffee-Brown (jak na razie dotyczy tylko nowej Scani), malowanie białe
Typowe układy naczep w ETS2 stosowane na konwojach: firanka dwuosiowa w malowaniu Canopy

LIMITY:
kilometry:
Przyjęty kierowca po odbyciu przeszkolenia w Kawka-Spedycja zobowiązany jest wykonywać limit 3 tysięcy kilometrów na tydzień do czasu osiągnięcia 200 tysięcy kilometrów w ujęciu łącznym. Kilometry wykonane dla Kawka-Spedycja wliczane są w ogólny dobytek przyjętego kierowcy. Po wykonaniu 200 tysięcy kilometrów kierowca ma możliwość skorzystania z opcji bycia dyspozytorem i dalszego zobowiązania się do wykonywania limitu 3 tysięcy kilometrów na tydzień, lub pozostanie dalej kierowcą z limitem 6 tysięcy kilometrów na miesiąc. Pomimo normy miesięcznej kierowca zobowiązany jest przejechać przynajmniej jedną trasę w każdym tygodniu o dowolnym dystansie.
konwoje:
Niezależnie od rangi każdy pracownik coffee-spedition zobowiązany jest uczestniczyć w minimum jednym oficjalnym konwoju w miesiącu. Z obowiązku uczestnictwa w konwoju można być zwolnionym tylko pod następującymi wypadkami:
 1. korzystanie ze sprzętu nie pozwalającego na płynną jazdę
 2. wyrobienie miliona kilometrów i złożenie deklaracji rezygnacji z konwojów
 3. posiadanie orzeczenia wystawionego przez zarząd stwierdzającego brak predyspozycji do jazdy w tego typu imprezach
 4. posiadanie statusu emeryta
Obecność w dwóch konwojach spontanicznych równa jest obecności na jednym konwoju oficjalnym. Jako konwój spontaniczny uznaje się konwój zorganizowany w tygodniu roboczym tj. poniedziałek-czwartek lub dowolny współny przejazd minimum 4 człownków firmy na dystansie minimum 750 km.
aktywność w społeczności:
Każdy kierowca coffee-spedition zobowiązany jest do wykazywania aktywności w społeczności pracowników firmy. Jako minimum takiej aktywności uznaje się obencość przez dwie godziny na team-speaku w tak zwanym prime-time. Jest to pomiędzy 15:00 a 22:00 w dniu roboczym, lub pomiędzy 12:00 a 22:00 w dniu wolnym. Wymaga się, aby przynajmniej dwa razy w tygodniu wykazać taką aktywność.

EMERYTURA:
z opcji emerytury może skorzystać kierowca, który jest w firmie zatrudniony minimum rok (okres pobytu w kawka-spedycja do tego się wlicza), wykazał minimum 40 tygodni aktywności, ma przejechane minimum 200 tysięcy kilometrów. Emeryt jest zwolniony z wszelkiej aktywności. Nie ma obowiązku wykazywać co tygodniowej aktywności, nie ma obowiązku uczestniczenia w konwojach, nie ma żadnych limitów kilometrowych ani tygodniowych, ani miesięcznych.

TYGODNIE AKTYWNOŚCI PRACOWNIKA:
Jako tydzień aktywności uznaje się taki tydzień w którym kierowca wykonał przynajmniej jedną dostawę.

OCENA AKTYWNOŚCI PRACOWNIKA:
W celu ustalenia wagi głosu na róznego rodzaju głosowaniach firmowych ustala się ocenę aktywności pracownika. Poza dystansem ogólnie przebytym przez pracownika wliczają się do niej jeszcze następujące rzeczy: ilość tygodni aktywności, ilość odbytych konwojów, ranga kierowcy.

RANGI:
 • Kierowca (w tagu KIEROWCA, na TrucksBook-u kierowca, na VTC_TMP: driver) - Ranga dla osoby, która odbyła okres przeszkolenia w firmie Kawka-Spedycja
 • Dyspozytor (w tagu DISPO, na TrucksBook-u przedstawiciel, na VTC_TMP: dispo) - Ranga nadawana przez zarząd dla osoby, która przewiozła ładunki o łącznym dystansie minimum 200 tys. kilometrów. Osoba taka musi bez wyjątku wykonywać normę 3000 km na tydzień. Osoba ta ma możliwość generowania przesyłek w systemie TrucksBook dla innych graczy oraz ma dostęp w statystyki wewnętrzne.
 • Dyrektor (w tagu DYRKO, na TrucksBook-u menedżer, na VTC_TMP: manager) - Ranga nadawana przez Prezesa i pozostałych Dyrektorów uznaniowo. Osoba taka ma prawa akceptować trasy innych kierowców, organizować konwoje, oraz rekrutować nowe osoby. Osoba taka ma decydujący głos w sprawach dotyczących działania firmy.
 • Dyrektor elekcyjny (w tagu DYRKOO, na TrucksBook-u menedżer, na VTC_TMP: manager) - Tak jak zwykły dyrektor, tylko że wybierany przez wszystkich kierowców w firmie
 • Prezes (w tagu PREZIO, na TrucksBook-u założyciel, na VTC_TMP: owner)- Ranga wyłączna nadana przez Założyciela. Ma prawo wybierać Dyrektorów. Posiada moce takie same jak Dyrektor.
 • Założyciel (w tagu SZEFOWA, na TrucksBook-u menedżer, na VTC_TMP: founder) - Mianuje Prezesa. Obserwuje i ocenia pracę zarządu.

RANGI AKTYWNOŚCI:
Każdy pracownik na TABie powinien wpisać w nawiasie liczbę pełnych setek tysięcy kilometrów, które wykonał dla firmy. Taka liczba tworzy rangę aktywności danej osoby. Nie wpisujemy wartości zero.
Przykłady:
 • KIEROWCA (1) - kierowca który przejechał np. 120 000 km
 • DYRKO (12) - dyrektor który przejechał np. 1 250 000 km

APLIKACJA WEWNĘTRZNA:
W celu rozliczenia kilometrów błędnie policzonych przez TrucksBook-a, w celu złożenia deklaracji obecności na konwoju, oraz w celu oddania głosu w różnych wyborach powstała aplikacja Coffee-Spedition na telefony komórkowe z systemem Android. Każdy kierowca ma obowiązek instalacji jej, oraz na bieżąco ręcznego jej aktualizowania.

MESSENGER:
W celu swobodnej komunikacji między kierowcami również w przypadku nieobecności na teamspeak-u powołane zostały grupy messenger-owe. Każdy kierowca zobowiązany jest do tych grup przynależeć.

STEAM:
W profilu steam każdy kierowca firmy Coffee-Spedition zobowiązany jest ustawić logo firmy w miejscu avataru. Każdy kierowca zobowiązany jest również posiadać przynajmniej jednego członka zarządu wśród znajomych, oraz zaakceptować zaproszenie do grupy steam-owej "Coffee-Spedition"

GRUPA COFFEE-SPEDITION NA STEAM:
W celu ułatwienia nawiązania kontaktu pomiędzy pracownikami Coffee-Spedition powstała grupa na steam. Grupa ta nie jest miejscem do prowadzenia jakichkolwiek rozmów, ani miejscem gdzie będą zapisywane wydarzenia w życiu firmy. Służy ona tylko do zaznaczenia statusu przynależności do firmy, oraz do ułatwienia znalezienia siebie wzajemnie.

WYBORY:
W celu wybrania dyrektora elekcyjnego organizowane są w firmie raz na pół roku wybory. Kandydować na stanowisko takiego dyrektora może każdy kierowca, dyspozytor, oraz ustępujący właśnie dyrektor elekcyjny. O wyborze decyduje ważona większość głosów.
Wagę głosu wyznacza się na podstawie oceny aktywności pracownika biorącego udział w wyborach.

URLOPY:
urlopy pracownicze:
W celu uzyskania czasowego zwolnienia od normy kilometrowej, każdemu pracownikowi przysługuje prawo do urlopu w wymiarze 5 tygodni na każde pół roku. Pracownik zobowiązany jest poinformować o potrzebie rozpoczęcia urlopu jak i o momencie jego zakończenia. Wykonanie w tygodniu, który był uznany za urlopowy ponad 3 tysięcy kilometrów skutkuje automatycznym zakończeniem urlopu. Tydzień w którym kierowca przebył ponad 3 tysiące kilometrów uznawany jest za tydzień pracujący.
urlopy organizowane przez firmę:
Firma coffee-spedition może wyznaczyć okres świąteczny jako okres urlopu dla całej firmy. W takim okresie nie ma potrzeby wykonywania normy kilometrowej. Taki okres nie jest potrącany z puli 5 tygodni przysługującej pracownikowi.
okres wakacyjny (lipiec i sierpień włącznie):
w okresie wakacyjnym każdy pracownik może uzyskać urlop, który nie będzie wliczany w pulę urlopową. Pozostałe zasady są takie same jak dla zwykłego urlopu pracowniczego.

WYRÓZNIENIA:
wyróżnienia wewnątrzfirmowe:
Firma prowadzi co tygodniową i co miesięczną statystykę najbardziej aktywnych kierowców. Wyróżnienie "Kierowca tygodnia", oraz " Kierowca tygodnie drugie miejsce" otrzymują niezależnie od przebytego dystansu dwie najbardziej aktywne osoby w firmie w minionym tygodniu. Razem z wyróżnieniem na grupie messengerowej osoby te otrzymują stosowne rangi na teamspeak-u. W każdym tygodniu wyróżniany jest również każdy kierowca, który przebył łączny dystanss minimum 20 tysięcy kilometrów. Jeśli osoba na trzecim miejscu przebyła wspomniane 20 tysicy kilometrów to również otrzymuje ona stosowną rangę na teamspeak-u.
W rankingu miesięcznym zawsze wyróżnia się trzy pierwsze miejsca niezależnie od przebytego dystansu. Wyróznienie takie składa się ze wspomnienia na grupie messenger-owej, oraz ze stosownej rangi na teamspeak-u. (ponad 75 tys. wyróżnienie).
wyróżnienia publiczne:
Każda osoba, która przejechała ponad 100 tys. kilometrów w miesiącu zostaje wyróżniona jako najlepszy kierowca w wątku firmowym na forum truckersmp, oraz na firmowym fanpage.