Regulamin firmy Coffee-Spedition

Zestaw reguł, które pozwalają nam istnieć oraz się rozwijać

WYMAGANE RZECZY:
 1. Teamspeak
 2. Mikrofon
 3. Konto Steam
 4. Euro Truck Simulator 2 z dodatkami DLC Going East + Scandinavia + Vive La France + Italia
 5. Konto TruckersMP
 6. Konto w systemie rozliczeniowym TrucksBook
 7. Telefon z systemem Android (min. 5.1)
 8. Wiek: 18 lub więcej lat

ZACHOWANIE W GRZE:
Jazda indywidualna:
Podczas jazdy ze zleceniem w grze American Truck Simulator bądź Euro Truck Simulator 2 nie przekraczamy maksymalnej prędkości 180 km/h. W przeciwnym przypadku TrucksBook trasę odrzuci. Taka trasa nie zostanie zaakceptowana na wewnętrznym systemie rozliczeniowym. Maksymalną długość akceptowanej trasy wyznacza system TrucksBook. Obecnie jest to 125% dystansu początkowego, ale maksymalne przedłużenie trasy nie może być większe niż 1000 km. Podczas jazdy w trybie multiplayer stosujemy się dodatkowo do przepisów tam obowiązujących.
Jazda grupowa (konwoje):
Pracownicy firmy Coffee-Spedition podporządkowują się wszelkim zaleceniom rozporządzanym przez organizatora konwoju. Zazwyczaj takie zalecenia dotyczą jazdy z ustaloną prędkością, utrzymywania wyznaczonego pasa ruchu, niezatrzymywania się na światłach, niewyprzedzania innych uczestników takiego przejazdu bez wyrażenia zgody, niewłączania dodatkowych świateł ostrzegawczych "kogutów", utrzymywania bezpiecznego dystansu za pojazdem poprzedzającym. Na konwojach zakazany jest przyjazd ciężarówką z nadmiernie zamontowanymi lampami, sygnałami ostrzegawczymi czy innymi zewnętrznymi dodatkami które mogą, lecz nie muszą być przyczyną obciążania komputerów pozostałych uczestników wydarzenia.

PRZYGOTOWANIE DO GRY:
Każdy pracownik musi:
 • Ustawić logo firmowe na swoim profilu TruckersMP (Link do logo)
 • Ustawić tag Coffee-Spedition w odpowiednim kolorze na TruckersMP

Jazda indywidualna
Podczas jazdy indywidualnej w trybie singleplayer dozwolona jest wszelka możliwa kombinacja ciągnika (samochodu) jak i naczepy. Dotyczy to zarówno koloru jak i tonażu czy długości zestawu (ewentualnym ograniczeniem jest tutaj regulamin TrucksBook). W trybie multiplayer dowolność konfiguracji jest ograniczona przez regulamin TruckersMP oraz jest dozwolone dowolne malowanie które musi się składać z kolorów:
 • białego (HSV: 0, 0, 100)
 • brązowego w odcieniu jasnym (HSV: 22, 82, 34) oraz ciemnym (HSV: 22, 96, 16)
 • pomarańczowego (HSV: 29, 67, 86)
 • złotego (HSV: 31, 93, 69)
 • czarnego (HSV: 0, 0, 0)

Jazda Grupowa (konwoje):
Przed każdym wydarzeniem zarząd firmy Coffee-Spedition informuje jakim ciągnikiem i w jaki sposób pomalowanym należy na konwój się wstawić. Jeśli nie jest to sprecyzowane inaczej każdy ciągnik powinien być w układzie osi 4x2 (dotyczy ETS2) z listwą osłaniającą podwozie, najwyższą kabiną i możliwie najmocniejszym silnikiem. Naczepa zazwyczaj jest generowana przez TrucksBooka, czasami jednak jest to pusta naczepa własna, a jej typ jak i malowanie zostaje ustalone przed każdym konwojem osobno. Typowe malowania ciągników w ETS2 stosowane na konwojach: malowanie firmowe1, malowanie Coffee-Brown (jak na razie dotyczy tylko nowej Scanii), malowanie białe. Typowe układy naczep w ETS2 stosowane na konwojach: firanka dwuosiowa w malowaniu firmowym1. W grze ATS obowiązuje katalog ciężarówek z malowaniami umieszczony w aplikacji firmowej.

1) Malowaniem firmowym nazywamy Canopy w konfiguracji:
 1. Biały (HSV: 0, 0, 100)
 2. Ciemny brąz (HSV: 22, 96, 16)
 3. Ciemny brąz (HSV: 22, 96, 16)

LIMITY:
kilometry:
Przyjęty kierowca po odbyciu przeszkolenia w Kawka-Spedycja zobowiązany jest wykonywać limit 3 tysięcy kilometrów na tydzień do czasu osiągnięcia 200 tysięcy kilometrów w ujęciu łącznym. Kilometry wykonane dla Kawka-Spedycja wliczane są w ogólny dobytek przyjętego kierowcy. Po wykonaniu 200 tysięcy kilometrów kierowca ma możliwość skorzystania z opcji bycia dyspozytorem i dalszego zobowiązania się do wykonywania limitu 3 tysięcy kilometrów na tydzień, lub pozostanie dalej kierowcą z limitem 6 tysięcy kilometrów na miesiąc. Pomimo normy miesięcznej kierowca zobowiązany jest przejechać przynajmniej jedną trasę w każdym tygodniu o dowolnym dystansie.
konwoje:
Niezależnie od rangi każdy pracownik Coffee-Spedition zobowiązany jest uczestniczyć w minimum jednym oficjalnym konwoju w miesiącu. Z obowiązku uczestnictwa w konwoju można być zwolnionym tylko pod następującymi wypadkami:
 1. korzystanie ze sprzętu nie pozwalającego na płynną jazdę
 2. wyrobienie miliona kilometrów i złożenie deklaracji rezygnacji z konwojów
 3. posiadanie orzeczenia wystawionego przez zarząd stwierdzającego brak predyspozycji do jazdy w tego typu wydarzeniach
 4. posiadanie statusu emeryta
Kierowca zwolniony z uczestnictwa w konwojach jest zobowiązany przejechać 12 tysięcy kilometrów w ciągu miesiąca.
Obecność w dwóch konwojach spontanicznych równa jest obecności na jednym konwoju oficjalnym. Jako konwój spontaniczny uznaje się konwój zorganizowany w tygodniu roboczym tj. poniedziałek-czwartek lub dowolny współny przejazd minimum 4 człownków firmy na dystansie minimum 750 km.
kary:
Osoba, która w ocenie zarządu w sposób notoryczny nie przestrzega regulaminu firmowego może zostać w wyniku głosowania zarządu zwolniona dyscyplinarnie w trybie natychmiastowym z firmy bądź zostanie nałożona kara kilometrowa.
aktywność w społeczności:
Każdy kierowca Coffee-Spedition zobowiązany jest do wykazywania aktywności w społeczności pracowników firmy. Jako minimum takiej aktywności uznaje się obecność przez dwie godziny na TeamSpeaku w tak zwanym prime-time. Jest to pomiędzy 15:00 a 22:00 w dniu roboczym lub pomiędzy 12:00 a 22:00 w dniu wolnym. Wymaga się, aby przynajmniej dwa razy w tygodniu wykazać taką aktywność.

EMERYTURA:
Z opcji emerytury może skorzystać kierowca, który jest w firmie zatrudniony minimum rok (okres pobytu w Kawce-Spedycji do tego się wlicza), wykazał minimum 40 tygodni aktywności oraz ma przejechane minimum 200 tysięcy kilometrów. Emeryt w przeciągu 6 miesięcy ma obowiązek przejechać 6 tysięcy kilometrów, jednakże zwolniony jest z uczestnictwa w konwojach.

TYGODNIE AKTYWNOŚCI PRACOWNIKA:
Jako tydzień aktywności uznaje się taki tydzień, w którym kierowca wykonał przynajmniej jedną dostawę.

STANOWISKA:
 • Rekrut (kolor tagu: R: 123, G: 41, B: 0)
 • Kierowca (kolor tagu: R: 21, G: 41, B: 255) - Ranga dla osoby, która odbyła okres przeszkolenia w firmie
 • Emeryt (kolor tagu: R: 21, G: 255, B: 0) - Patrz: emerytura
 • Dyspozytor (kolor tagu: R: 238, G: 255, B: 13) - Ranga nadawana przez zarząd dla osoby, która przewiozła ładunki o łącznym dystansie minimum 200 tys. kilometrów. Osoba taka musi bez wyjątku wykonywać normę 3000 km na tydzień. Osoba ta ma możliwość generowania przesyłek w systemie TrucksBook dla innych graczy oraz ma dostęp w statystyki wewnętrzne.
 • Dyrektor (kolor tagu: R: 195, G: 0, B: 255) - Ranga nadawana przez Prezesa i pozostałych Dyrektorów uznaniowo. Osoba taka ma prawa akceptować trasy innych kierowców, organizować konwoje oraz rekrutować nowe osoby. Osoba taka ma decydujący głos w sprawach dotyczących działania firmy.
 • Dyrektor elekcyjny (kolor tagu: jak Dyrektora) - swoją funkcje pełni przez 3 miesiące z możliwością przedłużenia o 1 miesiąc. Na to stanowisko może kandydować każdy chętny prócz emeryta oraz rekruta.
 • Prezes (kolor tagu: R: 255, G:1 05, B: 41) - Ranga wyłączna nadana przez Właściciela, ma prawo wybierać Dyrektorów. W sytuacjach spornych ma decydujący głos.
 • Właściciel (kolor tagu: R: 233, G: 165, B: 40) - Mianuje Prezesa. Obserwuje i ocenia pracę zarządu. Wyciąga wszelkie konsekwencje wobec prezesa wraz z możliwością przejęcia jego stanowiska.

RANGI AKTYWNOŚCI
Każdy pracownik na TABie powinien wpisać w nawiasie liczbę pełnych setek tysięcy kilometrów, które wykonał dla firmy. Taka liczba tworzy rangę aktywności danej osoby. Nie wpisujemy wartości zero.
Przykłady:
 • Coffee-Spedition 1 - kierowca który przejechał np. 120 000 km
 • Coffee-Spedition 12 - dyrektor który przejechał np. 1 250 000 km

APLIKACJA WEWNĘTRZNA:
W celu rozliczenia kilometrów błędnie policzonych przez TrucksBooka, w celu złożenia deklaracji obecności na konwoju oraz w celu oddania głosu w różnych wyborach powstała aplikacja Coffee-Spedition na telefony komórkowe z systemem Android. Każdy kierowca ma obowiązek instalacji jej oraz na bieżąco ręcznego jej aktualizowania.

MESSENGER:
W celu swobodnej komunikacji między kierowcami również w przypadku nieobecności na TeamSpeaku powołane zostały grupy na Messengerze. Każdy kierowca zobowiązany jest do tych grup przynależeć.

GRUPA „OGŁOSZENIA”
Na grupie ogłoszenia może pisać jedynie zarząd firmy oraz pracownicy, którzy mają przyzwolenie od zarządu. Za niestosowanie się do tego punktu pracownik może dostać upomnienie bądź zostać wyrzucony z konwersacji na pewien okres.

STEAM:
Każdy kierowca zobowiązany jest posiadać członków zarządu wśród znajomych oraz zaakceptować zaproszenie do grupy „Coffee-Spedition” na platformie Steam.

GRUPA COFFEE-SPEDITION NA STEAM:
W celu ułatwienia nawiązania kontaktu pomiędzy pracownikami Coffee-Spedition powstała grupa na Steam. Grupa ta nie jest miejscem do prowadzenia jakichkolwiek rozmów ani miejscem, gdzie będą zapisywane wydarzenia w życiu firmy. Służy ona tylko do zaznaczenia statusu przynależności do firmy oraz do ułatwienia znalezienia siebie wzajemnie.

WYBORY:
Pod koniec kadencji dyrektora elekcyjnego odbywają się wybory na to stanowisko. Kandydować mogą ustępujący dyrektor, kierowcy i dyspozytorzy. O wyborze decyduje większość głosów.

URLOPY:
urlopy pracownicze:
W celu uzyskania czasowego zwolnienia od normy kilometrowej, każdemu pracownikowi przysługuje prawo do urlopu w wymiarze 5 tygodni na każde pół roku. Pracownik zobowiązany jest poinformować o potrzebie rozpoczęcia urlopu jak i o momencie jego zakończenia. Wykonanie w tygodniu, który był uznany za urlopowy ponad 3 tysięcy kilometrów skutkuje automatycznym zakończeniem urlopu. Tydzień, w którym kierowca przebył ponad 3 tysiące kilometrów uznawany jest za tydzień pracujący.
urlopy organizowane przez firmę:
Firma Coffee-Spedition może wyznaczyć okres świąteczny jako okres urlopu dla całej firmy. W takim okresie nie ma potrzeby wykonywania normy kilometrowej. Taki okres nie jest potrącany z puli 5 tygodni przysługującej pracownikowi.
okres wakacyjny (lipiec i sierpień włącznie):
w okresie wakacyjnym każdy pracownik może uzyskać urlop, który nie będzie wliczany w pulę urlopową. Pozostałe zasady są takie same jak dla zwykłego urlopu pracowniczego.

WYRÓŻNIENIA:
wyróżnienia wewnątrzfirmowe:
Firma prowadzi co tygodniową i co miesięczną statystykę najbardziej aktywnych kierowców. Wyróżnienie „Kierowca tygodnia” oraz „Kierowca tygodnie drugie miejsce” otrzymują niezależnie od przebytego dystansu dwie najbardziej aktywne osoby w firmie w minionym tygodniu. Razem z wyróżnieniem na grupie Messengerowej osoby te otrzymują stosowne rangi na TeamSpeaku. W każdym tygodniu wyróżniany jest również każdy kierowca, który przebył łączny dystans minimum 20 tysięcy kilometrów. Jeśli osoba na trzecim miejscu przebyła wspomniane 20 tysięcy kilometrów to również otrzymuje ona stosowną rangę na TeamSpeaku.
W rankingu miesięcznym zawsze wyróżnia się trzy pierwsze miejsca niezależnie od przebytego dystansu. Wyróżnienie takie składa się ze wspomnienia na grupie na Messengerze oraz ze stosownej rangi na TeamSpeaku. (ponad 75 tys. wyróżnienie).

wyróżnienia publiczne:
Każda osoba, która przejechała ponad 100 tysięcy kilometrów w miesiącu zostaje wyróżniona jako najlepszy kierowca na tablicy w sekcji VTC na TruckersMP.