WYMAGANIA OGÓLNE DLA KANDYDATÓW DO FIRMY COFFEE-SPEDITION
 1. zestaw komputerowy pozwalający na swobodne i bezpieczne wykonywanie limitów pracowniczych (swobodny przejazd w konwoju, którego liczba uczestników sięga nawet 200 osób, oraz zapewniający bezpieczeństwo podczas przejazdów na serwerach symulacyjnych w TruckersMP)*
 2. posiadanie sprawnego sprzętu, niezbędnego do komunikacji głosowej wewnątrz firmy*
 3. posiadanie wszystkich rozszerzeń mapowych do ETS-2 nie licząc dwóch ostatnio wydanych
 4. posiadanie komunikatora Messenger*
 5. gotowość do zainstalowania na telefonie z systemie Android aplikacji z Google Play i wykorzystywania jej do spraw wewnątrzfirmowych
 6. posiadanie lub gotowość do utworzenia konta na systemie TrucksBook i instalacji klienta do tego systemu na komputerze
 7. wiek 18+
 8. posługiwanie się językiem polskim w sposób komunikatywny
 9. mile widziane doświadczenie w grach ETS2/ATS liczone w setkach przegranych godzin
 10. mile widziana znajomość języka angielskiego

*mile widziane dobre referencje od obecnych/ubiegłych innych firm bądź z innego rodzaju internetowych klanów

WYMAGANIA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY COFFEE-SPEDITION
 1. utrzymywanie gotowości technicznej do gry, o której mowa w wymaganiach dla kandydatów
 2. posiadanie wszystkich członków zarządu firmy wśród swoich znajomych Steam
 3. wykorzystywanie oprogramowania TrucksBook w trakcie gry
 4. Posiadanie przedrostka [C-S] w nicku na profilu TruckersMP (obowiązek dotyczy pracowników z rangą wyższą niż rekrut)
 5. Posiadanie TAG-a Coffee-Spedition w odpowiednim kolorze na TruckersMP (uznaje się, że czasami udział w takim bądź innym wydarzeniu może powodować konieczność zmiany TAG-a na inny, związany z wydarzeniem, jednakże TAG firmowy należy po takim wydarzeniu przywrócić tak szybko jak to tylko możliwe)
 6. stosowanie się do wymagań kolorystycznych używanego pojazdu
 7. wypełnianie limitów aktywności: kilometrowych, uczestnictwa w konwojach oraz obecności w społeczności
 8. aktywne korzystanie z aplikacji do spraw wewnątrzfirmowych

ZACHOWANIE W GRZE
Jazda indywidualna

Jazda grupowa (konwoje)
Pracownicy firmy Coffee-Spedition podporządkowują się wszelkim instrukcjom wydawanym przez organizatora konwoju. Zazwyczaj takie zalecenia dotyczą jazdy z ustaloną prędkością, utrzymywania wyznaczonego pasa ruchu, niezatrzymywania się na światłach, niewyprzedzania innych uczestników takiego przejazdu bez wyrażenia zgody, niewłączania dodatkowych świateł ostrzegawczych (tak zwanych "kogutów"), utrzymywania bezpiecznego dystansu za pojazdem poprzedzającym. Jeśli organizator nie przewidział w trakcie konwoju przerwy, przygotowany zestaw musi być w stanie przejechać całą trasę bez potrzeby jej robienia. Podczas jazdy w konwojach jeździmy też płynnie, utrzymujemy się w wyznaczonym pasie i zmieniamy prędkość w sposób maksymalnie delikatny. Podczas jazdy na serwerach TruckersMP stosujemy się dodatkowo do wszystkich przepisów tam obowiązujących i są one dla nas ważniejsze niż decyzje pilotów, o ile te są one w sprzeczności.

WYMAGANIA KOLORYSTYCZNE UŻYWANEGO POJAZDU
Jazda indywidualna
Podczas jazdy indywidualnej w trybie singleplayer dozwolona jest wszelka możliwa kombinacja ciągnika (samochodu) jak i naczepy. Dotyczy to zarówno koloru jak i tonażu czy długości zestawu (ewentualnym ograniczeniem jest tutaj regulamin TrucksBook). W modyfikacji TruckersMP dowolność konfiguracji jest ograniczona przez obowiązujący tam regulamin.
Jazda grupowa (konwoje)
Przed każdym wydarzeniem zarząd firmy Coffee-Spedition informuje jakim ciągnikiem i w jaki sposób pomalowanym należy na konwój się wstawić. Jeśli nie jest to sprecyzowane inaczej każdy ciągnik powinien być w układzie osi 4x2 (dotyczy ETS2) z listwą osłaniającą podwozie, najwyższą kabiną i możliwie najmocniejszym silnikiem. Naczepa zazwyczaj jest pustą naczepą własną, a jej typ jak i malowanie zostaje również ustalone przed każdym konwojem osobno.
Typowym malowaniem ciągników w ETS2 stosowane na konwojach jest schemat Sunrise w konfiguracji:
 1. Czarny (HSV: 0, 100, 0)
 2. Średni brąz (HSV: 21, 81, 28)
 3. Biały (HSV: 0, 0, 100)

LIMIT KILOMETROWY PRACOWNIKA WOBEC FIRMY
Przyjęta do firmy osoba trafia na stanowisko rekruta. Jej pierwszym zadaniem jest przejechanie 50 tysięcy kilometrów w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące (na dystans składają się konwoje firmowe, oraz trasy, które są logowane na TrucksBook-u). Rekrut zostaje automatycznie awansowany na stanowisko kierowcy po wykonaniu tego zadania, jednakże nie szybciej niż po miesiącu przebywania w firmie. Przez cały czas rekrut ma obowiązek przejeżdżać minimum 3 tysiące kilometrów tygodniowo.

Regularny kierowca firmy Coffee-Spedition zobowiązany jest, podobnie jak rekrut, wykonywać limit 3 tysięcy kilometrów na tydzień aż do czasu osiągnięcia 200 tysięcy kilometrów w ujęciu łącznym. Po wykonaniu 200 tysięcy kilometrów kierowca ma możliwość skorzystania z opcji bycia dyspozytorem i dalszego zobowiązania się do wykonywania limitu 3 tysięcy kilometrów na tydzień, lub pozostanie kierowcą z limitem 6 tysięcy kilometrów na miesiąc. Brak decyzji oznacza przejście na limit miesięczny. Taki kierowca dalej jest jednak obowiązany dalej wykazywać aktywność tygodniową. W tym wypadku minimalna aktywność to przynajmniej jedna trasa o dystansie nie mniejszym niż 200 km.
KONWOJE

AKTYWNOŚĆ W SPOŁECZNOŚCI FIRMOWEJ
Każdy kierowca Coffee-Spedition jest zobowiązany do wykazywania aktywności w społeczności pracowników firmy. Jako minimum takiej aktywności uznaje się obecność przez cztery godziny na głosowym kanale Discord w miesiącu.

EMERYTURA
Z opcji emerytury może skorzystać kierowca, który jest w firmie zatrudniony minimum rok, wykazał minimum 40 tygodni aktywności, ma w swoim dorobku przejechane minimum 200 tysięcy kilometrów.Emeryt nie posiada żadnych wymogów co do aktywności. Z powodów wizerunkowo-technicznych taka osoba przestaje też figurować jako pracownik na systemach TrucksBook oraz TruckersMP. Mimo wszystko od emeryta oczekujemy niezatrudniania się w innych konkurencyjnych spedycjach. Rozliczenie przebytego dystansu następuje wyłącznie poprzez aplikację firmową.

RANGI

DODATKOWE RANGI FUNKCYJNE

RANGI DOROBKU
Każdy pracownik podczas jazdy na TMP powinien na TABie wpisać liczbę pełnych setek tysięcy kilometrów, które wykonał dla firmy. Taka liczba tworzy rangę aktywności danej osoby. Nie wpisujemy wartości zero.
Przykłady:

APLIKACJA WEWNĘTRZNA
W celu rozliczenia kilometrów błędnie naliczonych przez TrucksBooka, w celu złożenia deklaracji obecności na konwoju oraz w celu oddania głosu w różnych wyborach powstała aplikacja Coffee-Spedition na telefony komórkowe z systemem Android.

MESSENGER
W celu swobodnej komunikacji między kierowcami również w przypadku nieobecności na TeamSpeak-u powołane zostały grupy messenger-owe. Istnieją trzy grupy dla pracowników:

DISCORD
Serwer Discord firmy Coffee-Spedition jest miejscem do swobodnej wymiany zdań i komunikacji z osobami spoza naszej firmy. Jest to też miejsce do podstawowej komunikacji głosowej. Nazwa kanału określa jego ogólne przeznaczenie. Na kanałach Discordowych prezentowane są również dodatkowe informacje dotyczące firmy jak rankingi kilometrowe, czy kalendarz konwojów, na które firma jest zapisana

URLOPY
Urlopy pracownicze
W celu uzyskania czasowego zwolnienia od normy kilometrowej, każdemu pracownikowi w randze wyższej niż REKRUT przysługuje prawo do urlopu w wymiarze 5 tygodni na każde pół roku. Pracownik zgłasza potrzebę nieobecności na aplikacji. Wykonanie w tygodniu, który był uznany za urlopowy ponad 3 tysięcy kilometrów skutkuje automatycznym zakończeniem tego urlopu. Tydzień w którym kierowca przebył ponad 3 tysiące kilometrów uznawany jest za tydzień pracujący.
okres świąteczny (urlopy organizowany przez firmę)
W okresie świąt Bożego Narodzenia jak i Nowego Roku ustala się urlop dla całej firmy (niezależnie od rangi). W takim okresie nie ma potrzeby wykonywania normy kilometrowej. Taki okres nie jest też potrącany z puli 5 tygodni przysługującej pracownikowi. NIe następuje też jego automatyczne wygaśnięcie po przejechaniu więcej niż 3 tysięcy kilometrów.
okres wakacyjny (lipiec i sierpień włącznie)
w okresie wakacyjnym pracownik, który posiada prawo do urlopu pracowniczego może poprosić o urlop, który nie będzie potrącany z jego puli urlopowej. Pozostałe zasady urlopowe pozostają bez zmian.