WYMAGANIA OGÓLNE DLA KANDYDATÓW DO FIRMY COFFEE-SPEDITION
 1. Posiadanie legalnej kopii ETS2 na profilu Steam
 2. Posiadanie lub gotowość do utworzenia konta na platformie TruckersMP
 3. Posiadanie zestawu komputerowego pozwalającego na swobodne i bezpieczne wykonywanie limitów pracowniczych (swobodny przejazd w konwoju, którego liczba uczestników sięga nawet 200 osób, oraz zapewniający bezpieczeństwo podczas przejazdów na serwerach symulacyjnych w TruckersMP)*
 4. Posiadanie sprawnego sprzętu, niezbędnego do komunikacji głosowej wewnątrz firmy*
 5. Posiadanie wszystkich rozszerzeń mapowych do ETS2 nie licząc dwóch ostatnio wydanych
 6. Posiadanie komunikatora Messenger*
 7. Gotowość do zainstalowania na telefonie z systemem Android aplikacji z Google Play i wykorzystywania jej do spraw wewnątrzfirmowych
 8. Posiadanie lub gotowość do utworzenia konta na systemie TrucksBook i instalacji klienta do tego systemu na komputerze
 9. Wiek 18+
 10. Posługiwanie się językiem polskim w sposób komunikatywny
 11. Mile widziane doświadczenie w grach ETS2/ATS liczone w setkach przegranych godzin
 12. Mile widziana znajomość języka angielskiego
 13. Mile widziane dobre referencje od obecnych/ubiegłych innych firm bądź z innego rodzaju internetowych klanów

*w uzasadnionych przypadkach braku posiadania takich rzeczy można uzupełnić w czasie nie dłuższym niż jeden miesiąc (odpowiada to randze rekruta)
**jeśli takowego telefonu się nie posiada można korzystać z emulatora

WYMAGANIA DLA PRACOWNIKÓW FIRMY COFFEE-SPEDITION
 1. Utrzymywanie gotowości technicznej do gry, o której mowa w wymaganiach dla kandydatów
 2. Posiadanie przedrostka [C-S] w nicku na profilu TruckersMP (obowiązek dotyczy pracowników z rangą wyższą niż rekrut)
 3. Wykorzystywanie oprogramowania TrucksBook w trakcie gry
 4. Posiadanie TAG-a Coffee-Spedition w odpowiednim kolorze na TruckersMP (od tej reguły dopuszcza się następujące wyjątki: udział w wydarzeniach gdzie TAG jest wymuszony w inny sposób (np. tag “PILOT” kiedy jest się pilotem))
 5. Stosowanie się do wymagań wyglądowych używanego zestawu
 6. Wypełnianie limitów aktywności: kilometrowych, uczestnictwa w konwojach oraz obecności w społeczności (podstawowym systemem rozliczenia kilometrów jest TrucksBook, obecność w społeczności jest liczona na podstawie ilości godzin spędzonych na kanałach głosowych firmowego Discorda, obecność na konwojach jest sprawdzana przez zarząd)

ZACHOWANIE W GRZE
Pracownicy firmy Coffee-Spedition podporządkowują się wszelkim regulaminom czy instrukcjom które obowiązują ich podczas jazdy. Mogą to być zasady co do osiągnięcia maksymalnej prędkości (np. 180 km/h na systemie TrucksBook), ogólne zachowanie w stosunku do innych graczy podczas rozgrywki w trybie multiplayer, czy dodatkowe zasady podczas uczestnictwa w społecznościowych wydarzeniach. Dla pracowników Coffee-Spedition najważniejszy jest regulamin systemu rozliczeniowego, następnie regulamin serwera multiplayer, a na końcu instrukcje wydawane przez organizatora wydarzenia.

WYMAGANIA WYGLĄDOWE UŻYWANEGO POJAZDU
Jazda indywidualna
Podczas jazdy indywidualnej w trybie singleplayer dozwolona jest wszelka możliwa kombinacja ciągnika (samochodu) jak i naczepy. Dotyczy to zarówno koloru jak i tonażu czy długości zestawu (ewentualnym ograniczeniem jest tutaj regulamin TrucksBook).
Jazda grupowa (konwoje)
Przed każdym wydarzeniem zarząd firmy Coffee-Spedition informuje jakim ciągnikiem i w jaki sposób pomalowanym należy na konwój się wstawić. Jeśli nie jest to sprecyzowane inaczej każdy ciągnik powinien być w układzie osi 4x2 (dotyczy ETS2) z listwą osłaniającą podwozie, najwyższą kabiną i możliwie najmocniejszym silnikiem. Naczepa zazwyczaj jest pustą naczepą własną, a jej typ jak i malowanie zostaje również ustalone przed każdym konwojem osobno.

Typowym malowaniem ciągników w ETS2 stosowanym na konwojach jest schemat Sunrise w konfiguracji:


LIMIT KILOMETROWY PRACOWNIKA WOBEC FIRMY
Przyjęta do firmy osoba trafia na stanowisko rekruta. Jej pierwszym zadaniem jest przejechanie 50 tysięcy kilometrów w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące (na dystans składają się konwoje firmowe, oraz trasy, które są logowane w systemie TrucksBook). Rekrut zostaje automatycznie awansowany na stanowisko kierowcy po wykonaniu tego zadania, jednakże nie szybciej niż po miesiącu przebywania w firmie. Przez cały czas rekrut ma obowiązek przejeżdżać minimum 3 tysiące kilometrów tygodniowo.

Regularny kierowca firmy Coffee-Spedition zobowiązany jest, podobnie jak rekrut, wykonywać limit 3 tysięcy kilometrów na tydzień aż do czasu osiągnięcia 200 tysięcy kilometrów w ujęciu łącznym. Po wykonaniu 200 tysięcy kierowca staje się kierowcą doświadczonym i jego limit kilometrów zmienia się na 6 tysięcy kilometrów miesięcznie. Taki kierowca jest jednak dalej zobowiązany wykazywać aktywność tygodniową. W tym wypadku minimalna aktywność to 200 kilometrów przejechanych na tydzień.

KONWOJE
Rodzaje konwojów
Limit konwojowy pracownika wobec firmy
Każdy pracownik Coffee-Spedition ma obowiązek przejechać minimum 2 konwoje w miesiącu, a jeden z tych konwojów musi być dodatkowo konwojem oficjalnym. Należy jednak wiedzieć, że uczestnictwo w konwoju spontanicznym jest liczone jako połowa zwykłego konwoju. Przykładowe możliwości zrealizowania normy konwojowej: Nieobecność na jednym lub dwóch konwojach w półroczu można też zrekompensować poprzez przejechanie dodatkowych 12 tysięcy kilometrów w miesiącu w zamian za każdy brakujący konwój.
Zwolnienie z obowiązku uczestnictwa w konwojach
Z obowiązku uczestnictwa w konwoju można być całkowicie zwolnionym gdy spełnione zostaną kryteria przedstawione poniżej:

AKTYWNOŚĆ W SPOŁECZNOŚCI FIRMOWEJ
Każdy kierowca Coffee-Spedition jest zobowiązany do wykazywania aktywności w społeczności pracowników firmy. Jako minimum takiej aktywności uznaje się obecność przez cztery godziny na głosowym kanale Discord w miesiącu.

EMERYTURA
Z opcji emerytury może skorzystać kierowca, który jest w firmie zatrudniony minimum rok, wykazał minimum 40 tygodni aktywności i ma w swoim dorobku przejechane minimum 200 tysięcy kilometrów. Emeryt nie posiada żadnych wymogów co do aktywności. Z powodów wizerunkowo-technicznych taka osoba przestaje też figurować jako pracownik na systemach TrucksBook oraz TruckersMP. Mimo wszystko od emeryta wymagamy niezatrudniania się w innych, konkurencyjnych spedycjach. Rozliczenie przebytego dystansu następuje wyłącznie poprzez aplikację firmową.

RANGI

APLIKACJA WEWNĘTRZNA
W celu rozliczenia kilometrów błędnie naliczonych przez TrucksBooka, złożenia deklaracji obecności na konwoju oraz oddania głosu w różnych wyborach powstała aplikacja Coffee-Spedition na telefony komórkowe z systemem Android

MESSENGER
W celu swobodnej komunikacji między kierowcami również w przypadku nieobecności na Discordzie powołane zostały grupy Messengerowe. Istnieją trzy grupy dla pracowników:

DISCORD
Serwer discord firmy Coffee-Spedition jest miejscem do swobodnej wymiany zdań i komunikacji z osobami spoza naszej firmy. Jest to też miejsce do podstawowej komunikacji głosowej. Nazwa kanału określa jego ogólne przeznaczenie. Na kanałach Discordowych prezentowane są również dodatkowe informacje dotyczące firmy jak rankingi kilometrowe czy kalendarz konwojów, na które firma jest zapisana

URLOPY
Urlopy pracownicze
W celu uzyskania czasowego zwolnienia od normy kilometrowej każdemu pracownikowi w randze wyższej niż REKRUT przysługuje prawo do urlopu w wymiarze 5 tygodni na każde pół roku. Pracownik zgłasza potrzebę nieobecności na aplikacji. Wykonanie w tygodniu, który był uznany za urlopowy, ponad 3 tysięcy kilometrów skutkuje automatycznym zakończeniem tego urlopu. Tydzień w którym kierowca przebył ponad 3 tysiące kilometrów uznawany jest za tydzień pracujący.
okres świąteczny (urlopy organizowany przez firmę)
W okresie świąt Bożego Narodzenia jak i Nowego Roku ustala się urlop dla całej firmy (niezależnie od rangi). W takim okresie nie ma potrzeby wykonywania normy kilometrowej. Taki okres nie jest też potrącany z puli 5 tygodni przysługującej pracownikowi. NIe następuje też jego automatyczne wygaśnięcie po przejechaniu więcej niż 3 tysięcy kilometrów
okres wakacyjny (lipiec i sierpień włącznie)
W okresie wakacyjnym pracownik, który posiada prawo do urlopu pracowniczego może poprosić o urlop, który nie będzie potrącany z jego puli urlopowej. Pozostałe zasady urlopowe pozostają bez zmian.